Abstract

Ranavirus genotypes in Netherlands and their potential association with virulence in water frogs (Pelophylax spp.)

Saucedo, B; Hughes, J; Spitzen-va der Sluijs, A; Kruithof, N; Schills, M; Rijks, J.M; Jacinto-Maldonado, M; Suarez, N; Haenen, O.L.M; Voorbergen-Laarman, M; van den Broek, J; Gilbert, M; Grone, A; van Beurden, S.J; Verheije H.H
Emerg. Microbes Infect.
7
1
56
2018
No abstract available
Unspecified source