Abstract

Om förekomsten av Gyrodactylus på svenska fiskar.

Malmberg, G.
Södra Sveriges Fiskerifor. Aarskr.
76 pp
1957
No abstract available
Unspecified source